Tổng thầu công nghiệp tknet

Công Ty cổ phần tập đoàn  được thành lập từ TKNET được thành lập năm 2007, 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tổng thầu EPC

Tư vấn mô hình sản xuất kinh doanh

Tư vấn lựa chọn dây chuyền sản xuất

TIN TỨC SỰ KIỆN